PERINGATAN UNTUK BEBERAPA PERKARA

> Siapkan simulasi Non Newtonian Flow - Ash Melting secepat mungkin
> Buat persediaan untuk sambung MSc
> Persediaan menghadapi K.A.S.E.H II

0 comments: